Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàngTMCP Tiên Phong
19/04/2021

Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBCK thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 06/UBCK-GĐKVPĐDQLQ ngày 11/6/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Vietnam Asset Management Ltd.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác