Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Nam Long
22/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch số 27/2021/CV/NLG ngày 29/01/2021 của CTCP Đầu tư Nam Long (Mã cổ phiếu: NLG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 04a/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/01/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác