Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
15/02/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo Công văn số 04/BC-TASADH-2019 ngày 31/1/2019 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã chứng khoán TCO, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã mua 587.190 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác