Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
21/07/2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo Báo cáo số 4947/2021/CV-TGĐ5 ngày 15/07/2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Mã cổ phiếu: MSB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã bán 18.000.000 cổ phiếu cho người lao động.

UBCKNN

Các tin khác