Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Cao su Đồng Phú
13/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Cao su Đồng Phú (mã cổ phiếu: DPR, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) theo báo cáo số 80/BCHĐQTCSĐP ngày 28/04/2021. Phương án bán cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQTCSĐP ngày 28/04/2021 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác