Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần PVI
22/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch số 461/PVI-CLĐT ngày 13/9/2021 của Công ty cổ phần PVI (Mã CK: PVI). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 90/NQ-PVI ngày 30/8/2021, Nghị quyết HĐQT số 103/NQ-PVI ngày 13/9/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác