Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tài đa phương thức Duyên Hải
21/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 62/BC-TASADH-2021 ngày 10/09/2021 của CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (mã cổ phiếu: TCO – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ Công ty đã bán là 1.982.924 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác