Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
07/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 26/2021/TCH-CV ngày 16/04/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã cổ phiếu: TCH – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác