Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đạt Phương
03/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu ngày 31/5/2021 của CTCP Đạt Phương (mã cổ phiếu: DPG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ Công ty đã bán là 1.500.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác