Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam
13/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 103/2021/GELEX/TGĐ ngày 08/04/2021 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (mã cổ phiếu: GEX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ Tổng Công ty đã bán là 6.274.950 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác