Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
30/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 0267/PLX-HĐQT ngày 22/03/2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CP: PLX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ Tập đoàn đã bán là 25.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác