Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam
11/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệ báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo số 55/2021/GELEX/TGĐ-CV ngày 03/03/2021 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam 9 (mã CP: GEX – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 05/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác