Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Nam Long
07/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 69/2021/CV/NLG ngày 01/04/2021 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu: NLG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu quỹ Công ty đã bán là 10.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác