Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn Thiên Quang
22/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch số 11103/2021/TB-ITQ ngày 11/03/2021 của Tập đoàn Thiên Quang (mã CK: ITQ). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1103/2021/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác