Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
15/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 04/BC/HĐQT/2021 ngày 17/02/2021 của CTCP tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ/HĐQT/2021 ngày 17/02/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác