Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO
10/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh) theo báo cáo số 76/VP-CV-HĐQT ngày 01/03/2021. Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 3.000.000 cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác