Skip to content
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển Đô thị
08/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển Đô thị (Mã chứng khoán: UDJ – Upcom) theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 02/CV/UDJ/2021 ngày 04/01/2021. Phương án bán cổ phiếu quỹ của UDJ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT/2021 ngày 04/01/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác