Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai CTCP Khử Trùng Việt Nam của CTCP Tập đoàn PAN
01/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã hoàn thành mua 2.151.871 cổ phiếu VFG (đạt 44,7% số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua).

UBCKNN

Các tin khác