Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
07/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty) ngày 25/9/2020. Theo đó, Công ty đã thực hiện chào mua công khai 1.060.869 cổ phiếu (chiếm 79,54% tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua).

UBCKNN

Các tin khác