Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam
19/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK: VGC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo báo cáo ngày 08/10/2020 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX). Theo đó, Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam đã mua được 94.610.460 cổ phiếu VGC (tương đương 21,1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).

UBCKNN

Các tin khác