Skip to content
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
10/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty). Phương án chào mua công khai của Công ty thực hiện theo Nghị quyết HĐTV số 10-07/20/NQ-HĐTV ngày 10/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác