Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
UBCKNN chủ trì Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN lần thứ hai năm 2020
11/11/2020

Ngày 10/11/2020, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ trì Hội nghị cấp phó Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) lần thứ hai năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong khu vực ASEAN và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Trong khuôn khổ Hội nghị, Đại diện Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), và Tập đoàn ING Bank tham dự và chia sẻ thông tin về về trái phiếu liên kết phát triển bền vững (sustainability-linked bonds). Đây là một trong những nội dung ACMF đang nghiên cứu với mục tiêu xây dựng Tiêu chuẩn Trái phiếu liên kết Phát triển bền vững ASEAN để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn trái phiếu phát hành cho các mục tiêu phát triển bền vững (trước đó, ACMF đã lần lượt xây dựng các Tiêu chuẩn về Trái phiếu xanh, Trái phiếu xã hội, và Trái phiếu phát triển bền vững ASEAN vào năm 2017 và 2018).

image

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TT

Hội nghị thảo luận tiến độ triển khai các sáng kiến của ACMF, đặc biệt là việc thực hiện các khuyến nghị hành động trong Lộ trình Phát triển bền vững Thị trường Vốn ASEAN, được thông qua tại Hội nghị Chủ tịch ACMF lần thứ 32 vào tháng 3/2020 tại Việt Nam. Trong giai đoạn ngắn và trung hạn, ACMF tập trung nỗ lực thúc đẩy công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty niêm yết như một biện pháp tăng cường nền tảng cho phát triển thị trường vốn bền vững, cũng như nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng các tiêu chuẩn đối với quỹ đầu tư trách nhiệm và bền vững.

image

Ban điều hành Hội nghị. Ảnh: TT

Để tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến và đưa ra định hướng cho hoạt động của ACMF trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, ACMF hiện đang xây dựng Kế hoạch Hành động ACMF giai đoạn 2021 – 2025. Với sự hỗ trợ của ADB, ACMF đã thực hiện tham vấn ý kiến thành viên thị trường và đưa ra một số đề xuất về các ưu tiên chính trong Kế hoạch Hành động. Các đề xuất ưu tiên chính sẽ được trình lên thông qua tại Hội nghị Chủ tịch ACMF lần thứ 33 tổ chức vào tháng 12/2020, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch Hành động vào đầu năm 2021.

Thông tin chung: ACMF được thành lập vào tháng 4/2004 theo phê chuẩn của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN, với sự tham gia của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của 10 quốc gia thuộc khối ASEAN, bao gồm: Xinhgapo, Malaixia, Thái Lan, Inđônêxia, Mianma, Campuchia, Lào, Brunây, Philíppin và Việt Nam. Năm 2020, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ACMF. Hội nghị Chủ tịch ACMF được tổ chức thường niên hai lần mỗi năm. Hội nghị cấp phó ACMF được tổ chức nhằm thảo luận các vấn đề kỹ thuật trước khi trình phê duyệt tại Hội nghị Chủ tịch ACMF.

UBCKNN

Các tin khác