Skip to content
ssc.gov.vn
Hợp tác quốc tế
UBCKNN tổ chức Hội thảo tham vấn thành viên thị trường về việc triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường cơ sở
19/08/2022

Ngày 17/08/2022, UBCKNN tổ chức Hội thảo tham vấn về triển khai CCP cho thị trường cơ sở. Hội thảo do Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn chủ trì và có sự tham gia của đại diện các Lãnh đạo các đơn vị UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK), đại diện của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cùng đông đảo đại diện của các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký trong và ngoài nước.

image

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại buổi lễ

Đây là chương trình Hội thảo tham vấn tiếp nối chương trình Hội thảo tham vấn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán với các thành viên thị trường đã được tổ chức vào ngày 23/6/2022 và là một trong những hoạt động nhằm tìm kiếm các giải quyết vấn đề ký quỹ trước giao dịch – một trong các vướng mắc trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Tại buổi Hội thảo, TTLKCK trình bày về hai mô hình nhằm triển khai mô hình Đối tác Bù trừ Trung tâm (CCP) cho thị trường cơ sở, bao gồm mô hình 1 là khi Ngân hàng Lưu ký được đóng vai trò là thành viên bù trừ và mô hình 2 là khi Ngân hàng Lưu ký không là thành viên bù trừ.

Đối với hai mô hình này, các thành viên tham gia hội thảo đều đồng thuận rằng mô hình 1 là phương án tốt nhất cho việc thiết kế CCP nhờ việc không phải chỉnh sửa nhiều về hệ thống, kỹ thuật, tạo điều kiện cho việc thanh toán, bù trừ chứng khoán cổ phiếu trên thị trường cơ sở của các thành viên thị trường cả trong nước và nước ngoài diễn ra suôn sẻ và thuận tiện. Đồng thời, đây cũng là thông lệ của nhiều nước phát triển.

image

Toàn cảnh Hội thảo

Đối với mô hình 2, các ngân hàng lưu ký không là thành viên bù trừ, mặc dù tiền và chứng khoán của nhà đầu tư được giữ tại ngân hàng lưu ký và nhà đầu tư phải mở tài khoản ký quỹ tại công ty chứng khoán là thành viên bù trừ và thực hiện thanh toán giao dịch qua thành viên bù trừ, nhưng các ngân hàng lưu ký trong và ngoài nước cùng với các công ty chứng khoán vẫn bày tỏ nhiều quan ngại về các khó khăn vướng mắc, rủi ro cho an toàn thị trường có thể xảy ra nếu triển khai thực hiện. Các vướng mắc không chỉ nằm trong các quy định hiện tại mà còn ở các khâu kỹ thuật và xử lý hệ thống . Bên cạnh đó, các thành viên thị trường cũng bày tỏ quan ngại về việc đảm bảo an toàn của tài sản khi thực hiện mô hình 2, về cách thức đảm bảo yêu cầu tách bạch tài sản của khách hàng, của công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, những căng thẳng về mặt thời gian đối với việc thực hiện các trường hợp đưa ra v.v…

Đối với những ý kiến đa dạng này từ phía công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, Phó chủ tịch Phạm Hồng Sơn cho biết, quan điểm của UBCKNN luôn hướng tới các giải pháp nhằm ưu tiên việc đảm bảo an toàn về thanh khoản, thanh toán và giao dịch trên thị trường, và đối xử công bằng với các thành viên tham gia. Trên cơ sở đó, UBCKNN cùng với TTLKCK sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến chi tiết của các thành viên và sẽ có ý kiến đề xuất với Bộ Tài chính và Chính phủ và làm việc với các cơ quan bộ ngành liên quan trong thời gian tới để đảm bảo sự an toàn trong công tác thanh toán, bù trừ của thị trường chứng khoán, từ đó góp phần làm ổn định thị trường tài chính và nâng hạng thị trường trong thời gian tới.

UBCKNN

Các tin khác