Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng
14/12/2021

|

Sáng 14-12, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. 

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại.

Hội nghị được nghe Đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đó đến phiên thảo luận của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đây là dịp để nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C:\Users\USER\Pictures\20211214_141627.jpg

Toàn cảnh điểm cầu tại UBCKNN

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị tại trụ sở cơ quan UBCKNN. Dự hội nghị tại điểm cầu UBCKNN có các đồng chí Lãnh đạo UBCKNN, Thủ trưởng các đơn vị, công chức làm công tác đối ngoại của UBCKNN.

 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯƠC

Các tin khác