Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Phổ biến nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
18/08/2015

Nhân dịp kỷ niệm 70 ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phổ biến nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước nhằm giáo dục sâu rộng về lịch sử và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước, nâng cao lòng tự hào của những người làm công tác tổ chức.

Toàn văn đề cương đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác