Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Bộ Trưởng Bộ Tài chính chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)
19/06/2019

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Cổng TTĐT UBCKNN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư chúc mừng của Bộ trưởng:

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2019\THANG 6\THU CHUC MUNG 21.6.2019\2-thu-botruong-chucmung-2162019doc-edit1a.jpg

Các tin khác