Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam
22/11/2021

  

  Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2021), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng đền Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán. Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng:

image

Các tin khác