Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
30/01/2019

Nhân dịp năm mới 2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn báo chí trong lĩnh vực chứng khoán và độc giả Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tạp chí Chứng khoán. Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch Trần Văn Dũng:

F:\Thanh Thuy\NAM 2018\THU CHUC MUNG NAM MOI 2019\THU CHUC TET AM LICH 2019\thu chu tich dang web-01.jpg

Các tin khác