Skip to content
Hoạt động kỷ niệm
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng đầu Xuân Mậu Tuất tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
23/02/2018

Sáng ngày 23/2/2018 (ngày mồng 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ đánh cồng đầu Xuân Mậu Tuất tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh. Tới tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Ông Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài Chính, Sở GDCK Tp. HCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, công ty chứng khoán thành viên, doanh nghiệp niêm yết,các đại biểu khách mời và cơ quan thông tấn báo chí.

IMG_2177.JPG

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng đầu Xuân Mậu Tuất tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh

Đúng 9h00 ngày 23/2/2018, Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh cồng đầu Xuân Mậu Tuất mở màn một năm giao dịch trên thị trường chứng khoán phát triển và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn đạt được trong năm 2017 của UBCKNN, các Sở, Trung tâm lưu ký chứng khoán và toàn thị trường chứng khoán đã đóng góp tích cực cho sự thành công của công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, công tác tái cấu trúc thị trường đã được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, thị trường trái phiếu đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc huy động vốn cho ngân sách và tái cơ cấu nợ công. Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được coi là bệ phóng cho sự thành công của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện tốt vai trò kiến tạo, phù hợp với chính sách của Đảng và Chính phủ.

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững theo các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luạt Đầu tư nhằm tạo môi trường tốt nhất, minh bạch nhất cho doanh nghiệp và thị trường trong việc huy động, sử dụng vốn và luân chuyển vốn hiệu quả trong nền kinh tế.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng và sự bền vững của thị trường thông qua việc tăng cường tính công khai minh bạch, cải thiện chất lượng về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Tăng cường quản trị rủi ro và tiêu chuẩn an toàn tài chính, tiếp tục công tác tái cấu trúc ở cấp độ cao hơn các trụ cột của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính.

Thứ ba: Tăng cường thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển, hỗ trợ cho kênh dẫn vốn ngân hàng; đóng góp tích cực cho công tác cổ phần hóa, thoái vốn DNNN…

Thứ tư: Triển khai các sản phẩm mới, các thị trường mới theo thông lệ quốc tế, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thi trường xử lý nợ xấu ngân hàng. Đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, thông suốt trong giao dịch, thanh toán.

Thứ năm: Tăng cường năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành thị trường, kịp thời ứng phó và xử lý các vấn đề phát sinh, các biến động bất lợi về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường chứng khoán với cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để ổn định tâm lý đầu tư, nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng đầu tư về thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế và sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào nền kinh tế nước nhà. Bộ Tài chính sẽ luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, cùng thị trường chứng khoán theo đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo.

  Thay mặt cho ngành chứng khoán, Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng dành cho ngành chứng khoán. Chủ tịch khẳng định dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban ngành liên quan, UBCKNN cùng với các Sở, TTLCK và các thành viên thị trường sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển của thị trường Chứng khoán Việt Nam bền vững.

UBCKNN

              

Các tin khác