Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kỷ niệm
Thư Chúc mừng Năm mới 2021 của Chủ tịch UBCKNN
09/02/2021

Nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tôi xin gửi đến toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Chứng khoán, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và thành viên thị trường, các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà đầu tư và độc giả Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tạp chí Chứng khoán lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trân trong đăng tải toàn văn thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

image

Các tin khác