Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng
05/04/2021

Ngày 05/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT chỉ được phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác