Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP quản lý quỹ PVI
05/04/2021

Ngày 05/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK ngày 05/04/2021 chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI; theo đó, ông Phùng Tuấn Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác