Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (VPB-HSC-MET04) cho CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
28/09/2020

  Ngày 28/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 206/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền VPB-HSC-MET04

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác