Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của CTCP Chứng khoán MB
10/12/2013

  

  Ngày 9/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBCK chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của CTCP Chứng khoán MB. Địa điểm đăng ký: Tầng M, 3, 7, Tòa nhà Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội. Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: http://stock24.mbs.com.vn

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác