Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1 tại Tp Hồ Chí Minh của CTCP Chứng khoán Phú Hưng
10/12/2013

  

  Ngày 9/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBCK chấp thuận đóng cửa Phòng giao dịch Quận 1 tại Tp Hồ Chí Minh của CTCP Chứng khoán Phú Hưng tại địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác