Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CtyCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
01/10/2013

Ngày 30/9/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 42/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/1/2008 cho CtyCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với nội dung như sau:

Địa điểm trụ sở chính: Villa số 03, Số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác