Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của CtyCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
01/10/2013

Ngày 30/9/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27/6/2008 do Chủ tịch UBCKNN chấp thuận thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của CtyCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với nội dung như sau:

Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ Chi nhánh: Tầng 4 Hà Thành Plaza, Số 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác