Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp 05 giấy chứng nhận chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán Bản Việt
08/09/2021

Ngày 07/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp 05 giấy chứng nhận chào bán chứng khoán có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán Bản Việt. Chứng quyền có bảo đảm của CTCP Chứng khoán Bản Việt gồm các nội dung như sau (đính kèm)

UBCKNN

Các tin khác