Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
08/09/2021

Ngày 08 tháng 09 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD ngày 15/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật được bổ sung thêm

- Họ và tên: Hoàng Lê Sơn      Giới tính: Nam;

  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  Quốc tịch: Việt Nam;

  - Ngày tháng năm sinh: 19/04/1970;

  - CCCD số: 001070020428 cấp ngày 04/12/2019 nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

UBCKNN

Các tin khác