Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hanh Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán cho CTCP Chứng khoán Everest
07/01/2022

Ngày 07/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hanh Quyết định số 14/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 07/QĐ-UBCK cho CTCP Chứng khoán Everest với nội dung như sau:

Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhahs Sài Gòn của CTCP Chứng khoán Everest số 07/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 01 năm 2010 với nội dung như sau:

- Địa điểm chi nhánh: Lầu 4, Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

UBCKNN

Các tin khác