Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán SSI
08/10/2021

Ngày 8/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy điều chỉnh Giấy thành lập và hoạt động số 88/GPĐC-UBCK cho CTCP Chứng khoán SSI với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 8.755.976.420.000 đồng.

Giấy phép điều Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác