Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh về việc bổ sung nghiệp vụ cho CTCP Chứng khoán APG
07/10/2021

Ngày 05/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK về việc bổ sung nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG với nội dung như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác