Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Giấy phép về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép số 01/GPĐC-UBCK về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB với nội dung như sau:

Trụ sở chính đặt tại: Tầng 7-8, Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác