Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Hoàn Kiếm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBCK về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh Hoàn Kiếm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Sở Giao dịch 1.

- Địa điểm chi nhánh: Tầng 3, số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác