Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm (CVPB03MBS20CE) cho CTCP Chứng khoán MB
26/10/2020

  Ngày 23/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 245/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB gồm các nội dung như sau: các nội dung sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền CVPB03MBS20CE

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VPB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 3,5 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác