Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành quyết định về việc thành lập Phòng Giao dịch cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
18/01/2022

Ngày 18/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBCK về việc thành chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG thành lập Phòng Giao dịch trực thuộc trụ sở chính với nội dung như sau:

- Tên phòng giao dịch: Phòng giao dịch 132 Mai Hắc Đế - Công ty cổ phần chứng khoán APG;

- Địa chỉ phòng giao dịch: Tầng 3, toà nhà 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác