Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN thông báo về việc cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh CKPS và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS của CTCP chứng khoán Kỹ Thương
13/05/2021

Ngày 11/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 09/GCN-UBCK và Giấy chứng nhận Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp số 10/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương.

UBCKNN

Các tin khác