Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho CTCP Chứng khoán FPT
11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 05/GCN-UBCK cho CTCP Chứng khoán FPT.

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

UBCKNN

Các tin khác