Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP quản lý quỹ đầu tư MB
09/02/2021

Ngày 08/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 21/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB với nội dung sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác