Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương
05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ số 55/GCN-UBCK cho CTCP Chứng khoán Kỹ Thương. Nội dung như sau:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho CTCP Chứng khoán Ký Thương

- Số Giấy phép thành lập: số 125/GP-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 10 và tầng 12, tào nhà Techcombank, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

UBCKNN

Các tin khác